Narodowy test inteligencji 2018!

Narodowy test inteligencji 2018!

0 214

Narodowy Test Inteligencji!  Już 31 lipca 2018 roku w Polsce!

W jakiej kondycji jest twój umysł? Rozwiąż nasz test na inteligencję i spostrzegawczość i sprawdź się.

Co to jest IQ?
Iloraz inteligencji (IQ, z ang. intelligence quotient) jest wartością wyrażoną jako liczba całkowita, która wyliczana jest na podstawie testu psychometrycznego. Głównym celem testu jest oczywiście pomiar inteligencji.

Dlaczego wykonać właśnie ten test IQ?
  • Został on przygotowany przez liderów na polu inteligencji.
  • Dzięki dużej liczbie przetestowanych osób ocena jest bardziej dokładna.
  • Zawiera on przetworzone statystyki, koncentrujące się na krajach europejskich.
  • Otrzymasz informacje o swoim poziomie inteligencji w porównaniu z innymi.
  • Wesprzesz swój kraj w konkursie na najbardziej inteligentny kraj Europy.

Prawdopodobnie nie trzeba nikomu dowodzić ogólnej, oczywistej i logicznej prawdy, wedle której nasza inteligencja ma niebagatelny wpływ na to, jak funkcjonujemy w większych zbiorowościach. To oczywista zależność – osoba uznawana za inteligentną nie pozwoli sobie na pewne zachowania, które wydają się być nam nieodłącznie związane z postaciami o mniejszej inteligencji i vice versa. Różnice pojawiają się również w doborze znajomych, często sposobie uprawianej pracy oraz zainteresowaniach – potencjalne różnice i dowody na odmienność zachowań w zależności od posiadanych (bądź nie) punktów IQ można mnożyć niemal w nieskończoność, udowadniając jednak zarazem jedną z najbardziej oczywistych prawd życiowych.

SIMILAR ARTICLES

0 168

0 88

NO COMMENTS

Leave a Reply