Tags Posts tagged with "Zaparowane okno"

Zaparowane okno

0 1019
Zaparowana szyba, okno, para wodna, skraplanie wody

Zaparowane okna (szczególnie od wewnątrz) to częste zjawisko w porze jesienno – zimowej.  Mamy wtedy do czynienia z różnicami temperatur oraz zwiększoną wilgotnością powietrza. Proces skraplania się wody jest jednak czymś zupełnie normalnym, a codziennymi czynnościami typu pranie, prasowanie czy gotowanie przyczyniamy się do tego, że skraplanie się wody jest jeszcze większe.

Skraplająca się woda na naszych szybach powstaje w wyniku różnicy temperatur, zazwyczaj wtedy gdy temperatura powierzchni szyby jest niższa (lub równa) temperaturze tzw. punktu rosy dla danej wilgotności powietrza. Przyczyną takiego zjawiska jest zazwyczaj nadmierna wilgotność powietrza oraz zła wentylacja pomieszczeń.  Bardzo ważne jest zatem przestrzeganie prawidłowego dopływu świeżego powietrza do pomieszczeń. Ważne jest także to, aby system wentylacji był dostosowany do danego pomieszczenia czy budynku.

Jakie są najlepsze sposoby na to aby zaradzić temu problemowi?

Najlepsze i najłatwiejsze rozwiązanie to zastosowanie systemu nawiewników okiennych. Wiele osób myśli, że to skomplikowana technika, jednak aby zamontować taki system nie potrzebujemy fachowca, ponieważ spokojnie poradzimy z tym sobie sami!

nawiewnik-okienny-aereco

Nawiewniki okienne to urządzenia, które instaluje się w górnej części skrzydła, umożliwiające wentylację pomieszczenia bez uchylania okna.
Wyróżnia się trzy rodzaje nawiewników: higrosterowane, ciśnieniowe i sterowane ręcznie. Nawiewniki higrosterowane uruchamiają się na skutek zmian wilgotności w pomieszczeniu. Podobnie działają ciśnieniowe nawiewniki powietrza. Reagują samoczynnie na różnicę ciśnień na zewnątrz i wewnątrz budynku. Tam, gdzie nie jest możliwe zastosowanie nawiewników automatycznych, montuje się nawiewniki sterowane ręcznie – taka sytuacja występuje w pomieszczeniu z urządzeniem gazowym. Są one sterowane poprzez ręczną zmianę położenia przepustnicy regulującej stopień otwarcia nawiewnika. Nawiewniki montowane są w górnej części skrzydła okiennego, a zatem chłodne powietrze z zewnątrz miesza się z cieplejszym przy suficie, a opadając, ma temperaturę pokojową, przez co nie odczuwamy chłodu.

Należy pamiętać o tym, że najskuteczniejszą metodą wietrzenia pomieszczeń jest pełne otwarcie okna na kilkanaście minut, jednak to rozwiązanie jest kłopotliwe ze względu na nie zawsze sprzyjające warunki atmosferyczne.